Daima yanınızdayız...

amacosgb.com.tr

Amaç Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında firmalara çözüm ortağı olmak üzere kurulmuştur.

Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği tüm hizmet alanlarında onların yanında olmaktır. Amaç OSGB, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında yetkilendirilmiş bir kurumdur.

Yasa ve yönetmeliklerde belirtilen İşyeri Hekimliği / İş Güvenliği Uzmanlarının görev ve sorumlulukları, yıllarca İş Sağlığı Güvenliği alanında tecrübe kazanmış İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları Yardımcı Sağlık Personelleri ile yerine getirilmektedir. Konularında uzman yetkinliğe sahip ve tecrübeli ekibimiz, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi faaliyetleri sonucunda firmalara; gerek maliyetleri düşürmek konusunda, gerekse hizmet kalitesi açısından önemli avantajlar sağlamaktadır.

 

Misyonumuz

Firmanız Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, mesleki etik değerlere saygılı, içinde bulunduğu sektörün bütün sorumluluklarını bilen ve taşıyan faaliyette

bulunduğu her bölgede iş sağlığı ve güvenliği alanında sektörün lideri olmayı hedefleyen, Çalışanlarımızın kariyer planlarını yapmak istedikleri, uzman personel

kadrosunu sürekli geliştiren, çoğaltan ve eğiten nitelikli uzman kadroların çalışmak istediği kurumsal bir yapıdır.

 

Vizyonumuz

Ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan yeni istihdam alanları oluşturan firmalarımızın kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak, ergonomik çalışma koşullarının sağlanarak üretimde artışlarının ve kazançlarının artırılmasını sağlamak,

işgücü , zaman ve maddi kayıplarına engel olmak, tasarruflu ve çevreye duyarlı çalışmalarına yardımcı olmak, iş sağlığı ve güvenliği alanında onlara en iyi çözüm ortağı olmak,

Hizmet verdiğimiz firmalarımız için emek veren ,alın teri döken değerli çalışan nüfusumuzu ise olası İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı eğitmek, korumak, periyodik

muayenelerini ve sağlık taramalarını yaparak erken tanı ve tedavi imkanını sağlamak, kalıcı sakatlıklarını ve kayıplarını önlemek, sağlıklı, mutlu bireyler olarak yaşamalarını

ve kazanmalarını sağlamak, sağlıklı çalışan, üreten bir toplumla ülkemizin gücüne güç katmaktır.

 

Belgelerimiz

 

Görseller

Amaç Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 2016

Firmamız Balıkesir ilçeleri ve çevre iller başlıca olmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmet vermekteyiz.

Her geçen gün iş ve işçi sağlığı, işyeri hekimliği, risk analizi ve acil durum planları alanlarında mevzuatı ve güncel teknolojileri sürekli takip ederek siz değerli müşterilerimize hizmet sunmaktayız.